Opslagstavlen
Nyt fra PRC
Forfatter: Renate Skrevet den: 18 Januar 2022

Et nyt foreningssår er i sin opstart og det betyder også at der igen er tid til at man skal kikke
på sine medlemskaber og dermed også indbetaling af kontingent for 2022
Kontingentindtægter er en væsentlig del af en forening og gennem et medlemskab sikrer man
sig også indflydelse på den årlig generalforsamling.
HUSK at PRC stadig er en aktiv forening og der vil komme opslag omkring de aktiviteter der
planlægges for det kommende stævne år

Mere info......Klik her....
Aktivitet for krop og sjæl
• Kontakt: formand@padborg-rideclub.dk - Telf.: + 45 27 15 99 07 • Facebook